{phonebooth.se}

API för nummervalidering

Vad: ett API för att validera mobilnummer och nummer i det fasta telenätet.
Varför: du vill kolla att en användares registrerade nummer är korrekt (till exempel).